Καλώς όρισες στην τοποθεσία μας.

Εδώ μπορείς να επιλέξεις όποιο μάθημα επιθυμείς από αυτά που είναι αναρτημένα. Η σειρά μαθημάτων ακολουθεί τη λογική των προαπαιτούμενων. Για να παρακολουθήσεις μια σειρά μαθημάτων, πρέπει να έχεις ολοκληρώσει τις προηγούμενες, όπως σου υποδεικνύεται. 

Είσαι στο σωστό μέρος για να μάθεις, πως να μαθαίνεις

Εκπαιδευτικοί στόχοι

h

Δεξιότητες

Ανάπτυξη των δεξιοτήτων στην επεξεργασία των αλγεβρικών παραστάσεων καθώς και στην εφαρμογή τους σε προβλήματα της καθημερινής ζωής.

Μεταγνώση

Να δρομολογήσουμε μεταγνωστικέςπρακτικές για την βελτίωση των ικανοτήτων σου στη μεταφορά ή προσαρμογή της μάθησής σου σε νέα πλαίσια εργασίας.
g

Επίλυση προβλήματος

Να αναπτύξεις τις ικανότητές σου στην επίλυση προβλημάτων σε οποιοδήποτε πλαίσιο, κάνοντας χρήση των γνώσεών σου.

Χαρακτηριστικές σειρές μαθημάτων

Μάθε τα βασικά μαθηματικά με τρόπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου, στα δικά σου μέτρα.