Το XeLaTeX για αρχάριους

Τι θα επιτύχετε μελετώντας αυτό το βιβλίο:
  • Θα μάθετε τη βασική δομή ενός εγγράφου.
  • Θα  επιλέγετε τον κατάλληλο τύπο εγγράφου για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
  • Θα αντιμετωπίζετε με αποτελεσματικότητα τη συγγραφή εργασιών σε διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία, ηλεκτρομηχανολογία και πληροφορικη.
  • Θα δημιουργείτε δικές σας εντολές με απλό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνετε την παρουσίαση των εγγράφων σας, σύμφωνα με τις αισθητικές προτιμήσεις σας.
  • Θα  δημιουργείτε καλαίσθητους πίνακες και σχήματα.
  • Θα μπορείτε να ετοιμάσετε ένα πόστερ ή μια παρουσίαση.
  • Θα μάθετε να κατασκευάζετε σχήματα και γραφικά.
  • Θα είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε βιβλιογραφία και ευρετηρια σε ένα έγγραφό σας.
 
Share This