Προεκτάσεις στη Φυσική-Μέρος Α

Ας δούμε τη σημασία των διανυσμάτων στην Φυσική. Μη ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος της “ύπαρξής” τους, το οφείλουν στην Φυσική.

Ένα βασικό διανυσματικό μέγεθος στη Φυσική είναι η μετατόπιση. Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε μια τυχαία διαδρομή ενός σημείου. Το διάστημα που έχει διανύσει είναι το μέτρο της διακεκομμένης διαδρομής. Το διάστημα είναι ένα μονόμετρο μέγεθος. Αντίθετα η μετατόπιση είναι το διάνυσμα που ορίζει το αρχικό σημείο της κίνησης Α και το τελικό σημείο Β, δηλαδή το \ova{AB}. Η μετατόπιση είναι διανυσματικό μέγεθος.

Στα Μαθηματικά τα διανύσματα είναι ελεύθερα δηλαδή “γλυστρούν” κατά μήκος του φορέα τους ή σε παράλληλες ευθείες προς αυτό, που τις ονομάζουμε όλες μαζί διεύθυνση του διανύσματος.

Στην Φυσική έχουμε και τα εφαρμοστά διανύσματα, δηλαδή διανύσματα που εκτός από το μέτρο, διεύθυνση και φορά, έχουν επιπλέον ως στοιχείο και το σημείο εφαρμογής, που είναι η αρχή τους. Στα διπλανά σχήματα το βάρος Β του σώματος Σ είναι ένα εφαρμοστό διάνυσμα με σημείο εφαρμογής το κέντρο βάρους Ο του σώματος.


Ας δούμε μερικά άλλα παραδείγματα δυνάμεων, που συναντάμε στην Φυσική. Στο διπλανό σχήμα έχουμε μια διάταξη με τροχαλία. Σημειώνουμε τις δυνάμεις που ασκούνται από το νήμα πάνω στα δύο σώματα. Όπως βλέπουμε παριστάνονται με δύο διανύσματα

Οι δυνάμεις σε σύστημα 2 τροχαλιών. Με τα διανύσματα δίνουμε μια πλήρη εικόνα των δυνάμεων, δηλαδή των κατευθύνσεών τους και των μέτρων τους.

Share This