Συγγραμμικά διανύσματα

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τα συγγραμμικά διανύσματα. Στο γινόμενο βαθμωτού επί διάνυσμα είχαμε ορίσει το διάνυσμα \pmb{\vec{\gra}=\grl\cdot\vec{\grb}} ωε ένα διάνυσμα παράλληλο με το διάνυσμα \pmb{\vec{\grb}} και μάλιστα ομόρροπο με αυτό αν \pmb{\grl>0} και αντίρροπο αν \pmb{\grl<0}

Με αυστηρά μαθηματικό τρόπο

Θεώρημα

Iσχύει \pmb{\vec{\gra}//\vec{\grb}\ann \vec{\gra}=\grl\cdot\vec{\grb},\;\grl\in\mathbb{R^*}}

Share This