Το πακέτο γεωμετρίας tkz-euclide του Allain Matthes

από | 27 Μαρ, 2023 | XeLaTeX | 0 Σχόλια

Παρουσιάζουμε το πακέτο γεωμετρίας tkz-euclide του Allain Matthes. Το πακέτο αυτό μας επιτρέπει όχι μόνο να σχεδιάζουμε γωμετρικά σχήματα, αλλά και να κάνουμε κατασκευές χαρακτηριστικών σημείων , χαρακτηριστικών ευθειών,τριγώνων, κύκλων και πολυγώνων που ικανοποιούν συγκεκριμένες ιδιότητες. Το αρχείο θα το κατεβάσετε εδώ.

Share This