Οι μέθοδοι διδασκαλίας μαθηματικών στη Σιγκαπούρη βελτιώνουν τις επιδόσεις.

από | 28 Οκτ,2017 | ...και άλλα | 0 Σχόλια

Η πρώτη απόδειξη, ότι οι μέθοδοι διδασκαλίας της Άπω Ανατολής μπορούν να βελτιώσουν τις μαθηματικές επιδόσεις των μαθητών του Ηνωμένου Βασιλείου, τεκμηριώθηκε από μία μελέτη που έγινε, από το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του UCL και το Πανεπιστήμιο του Cambridge.
Η μελέτη αναφέρεται στην εφαρμογή στο Ηνωμένο Βασίλειο της δράσης “Maths Mastery” που εφαρμόζεται σε σχολεία της Βρετανίας. Ο όρος Maths Mastery εκφράζει τον τρόπο διδασκαλίας που βασίζεται στην πεποίθηση ότι όλοι οι μαθητές μπορούν να επιτύχουν στα μαθηματικά. Μια μαθηματική έννοια, θεωρείται ότι έχει γίνει κατανοητή όταν οι μαθητές μπορούν να την εφαρμόσουν με πολλούς τρόπους, μπορούν να δίνουν λύσεις χρησιμοποιώντας μαθηματική γλώσσα και την εφαρμόζουν ανεξάρτητα, σε νέα προβλήματα.
Οι ερευνητές εξέτασαν τον αντίκτυπο της μεθόδου διδασκαλίας της Σιγκαπούρης σε πεντάχρονους και εξάχρονους μαθητές, σε 90 δημοτικά σχολεία και 11 και 12 ετών σε 50 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ήδη τα σχολεία της ARK (Absolute Returns for Kids) υιοθέτησαν τη νέα μέθοδο διδασκαλίας.
Περισσότερα: εδώ και εδώ

Share This