Άσκηση 12

Άσκηση 12

Όριο στο άπειρο και ελάχιστο ή μέγιστο.