Χαρτογράφηση της αυτοεκτίμησης στον ανθρώπινο εγκέφαλο

Χαρτογράφηση της αυτοεκτίμησης στον ανθρώπινο εγκέφαλο

Μια ομάδα ερευνητών στο University of London(UCL) επινόησε μια μαθηματική εξίσωση, που μπορεί να ερμηνεύσει τη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης ενός ατόμου, σε συνάρτηση του τι πιστεύουν οι άλλοι γι’ αυτό. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την εξίσωση για να αναγνωρίσουν...