Άσκηση 4

από | 18Σεπ,2017 | 0 Σχόλια


Δίνεται η συνάρτηση f(x)=x+e^x-1\;\;\;(1)

1. Να αποδείξετε ότι η f είναι “1-1”.
2. Να λύσετε τις εξισώσεις: f(x)=0, f(x)=e και f\left(x^3-3x+2\right)=0
3. Να λυθεί η εξίσωση x^2+x-2=e^{x+2}-e^{x^2+2x}
4. Να λυθεί η εξίσωση \ln x=e^{1-x}-2x+1