Άσκηση 1

από | 18 Σεπ, 2017 | 0 Σχόλια


Δίνεται η συνάρτηση f(x)=\ln\left(e-\sqrt{x-e}\right).

  1. Να αποδείξετε ότι η f είναι “1-1”
  2. Να βρείτε την αντίστροφη της f.
  3. Να μελετηθεί η μονοτονία της f.
  4. Να βρεθεί το σύνολο τιμών της f^{-1}.