Ασκήσεις για εξάσκηση

Οι ασκήσεις αυτές αναφέρονται στα Κεφάλαια “Πραγματικοί αριθμοί 1, 2” και στις “Τετραγωνικές ρίζες”.

Ασκήσεις στα πολυώνυμα

Οι ασκήσεις στα πολυώνυμα αναφέρνονται στο κεφάλαιο “Αλγεβρικές παραστάσεις-Μάθημα 2”

Βιντεομάθημα για την εισαγωγή στην παραγοντοποίηση.

Το βίντεο αυτό αναφέρεται στο μάθημα “Παραγοντοποίηση” και έχει τίτλο “Που χρειάζεται η παραγοντοποίηση;”.

Ασκήσεις στις ταυτότητες

Ασκήσεις στις ταυτότητες αναφέρονται στο κεφάλαιο “Αξιοσημείωτες ταυτότητες”