Όριο|Διάταξη

από | Οκτ 7, 2017 | Theory | 0 Σχόλια

Για την επίλυση των ασκήσεων οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν χωρίς απόδειξη:

Έστω δύο συναρτήσεις f,\,g που είναι ορισμένες κοντά στο x_o\in\mathbb{R}\cup\{-\infty,\,+\infty\}. Αν ισχύουν: f(x)\leq g(x) κοντα στο x_o και \dst{x\to x_o}f(x)=+\infty τότε θα ισχύει και \dst{x\to x_o}g(x)=+\infty