Χαρτογράφηση της αυτοεκτίμησης στον ανθρώπινο εγκέφαλο

από | 28 Οκτ,2017 | ...και άλλα | 0 Σχόλια

Μια ομάδα ερευνητών στο University of London(UCL) επινόησε μια μαθηματική εξίσωση, που μπορεί να ερμηνεύσει τη διαμόρφωση της αυτοεκτίμησης ενός ατόμου, σε συνάρτηση του τι πιστεύουν οι άλλοι γι’ αυτό. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την εξίσωση για να αναγνωρίσουν αντιδράσεις στον ανθρώπινο εγκέφαλο, οι οποίες να εξηγούν, πώς η αυτο-εκτίμηση ενδυναμώνεται ή εξασθενεί, ανάλογα με τη γνώμη που αντιλαμβάνεται το άτομο, ότι έχουν οι άλλοι γι’ αυτό. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν την ψυχιατρική να εντοπίζει περιπτώσεις ατόμων, που ενδεχόμενα μπορει να παρουσιάσουν στο μέλλον προβλήματα ψυχικών διαταραχών.
ΠΗΓΗ: elife

Here you can create the content that will be used within the module.

Share This