Παραγοντοποίηση8 ώρες

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 10 μαθήματα και 1 εργασία. Αναλύονται διεξοδικά όλες οι μορφές παραγοντοποίησης, με πλήθος αναλυτικά λυμένων παραδειγμάτων. Πριν παρακολουθήσεις αυτό το μάθημα καλό είναι να έχεις ολοκληρώσει το μάθημα “Αλγεβρικές παραστάσεις| ταυτότητες”.

Παραγοντοποίηση- Εισαγωγή

Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό. Θα απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα, που αφορούν την ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων τις αλγεβρικές παραστάσεις. Υπάρχει και ένα σχετικό βιντεομάθημα.

30 min.

Κοινός παράγοντας

Θα αναφερθούμε στην πιο βασική περίπτωση παραγοντοποίησης, τον κοινό παράγοντα.

60 min.

Ομαδοποίηση-Κοινός παράγοντας κατά ομάδες

Μια ακόμη μορφή παραγοντοποίησης, ο χωρισμός σε ομάδες

60 min.

Διαφορά τετραγώνων-κύβων και άθροισμα κύβων

Μια από τι πιο συνηθισμένες μορφές παραγοντοποίησης, που εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε διώνυμα.

60 min.

Αναπτύγματα ταυτοτήτων

Μια μέθοδος η οποία στην ουσία εφαρμόζεται σε αναπτύγματα των γνωστών ταυτοτήτων, μόνο που τώρα εργαζόμαστε με αντίστροφη διαδικασία.

60 min.

Τριώνυμο δευτέρου βαθμού

Διαδικασία παραγοντοποίησης που εφαρμόζεται σε τριώνυμα δευτέρου βαθμού, τα οποία έχουν την μορφή x^2+\grb x+\grg

60 min.

Επίλυση εξισώσεων με την βοήθεια της παραγοντοποίησης

Πολλές εξισώσεις, που δεν είναι πρώτου βαθμού, μπορούν να λυθούν με την βοήθεια της παραγοντοποίησης.

60 min.

Σύνθετες περιπτώσεις παραγοντοποίησης

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε περιπτώσεις παραγοντοποίησης, που συνδυάζουν όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις

90 min.

Εφαρμογές της παραγοντοποίησης στην επίλυση προβλημάτων

Η συμβολή της παραγοντοποίησης στην επίλυση προβλημάτων είναι σημαντική. Στην ενότητα αυτή θα αναλύσουμε μερικά προβλήματα, που επιλύονται με την βοήθεια της παραγοντοποίησης

Έτοιμος να αρχίσεις;

Επικοινώνησε μαζί μας

Share This