Κλασματικές εξισώσεις

6  ώρες

Η ενότητα αυτή αναφέρεται στην επίλυση των κλασματικών εξισώσεων. Ιδιαίτερα θα μας απασχολήσουνε ρητές εξισώσεις, δηλαδή εξισώσεις που έχουν έναν ή περισσότερους όρους με τον άγνωστο στον παρονομαστή. Βασική προϋπόθεση για να παρακολουθήσεις αυτή την ενότητα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της ενότητας “ΡΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κλασματικές εξισώσεις - Μάθημα 1

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με απλές ρητές εξισώσεις (ένα ή δύο ρητούς όρους). Θα περιγράψουμε με αναλυτικό τρόπο τα βήματα επίλυσης των εξισώσεων αυτών και θα αναφερθούμε με ιδιαίτερο τρόπο στους περιορισμούς, έχοντας σαν στόχο να κατανοήσει ο μαθητής την σκοπιμότητά τους καθώς και την σημασία τους στην διατήρηση της ισοδυναμίας κατά την επίλυση των ρητών εξισώσεων.

Κλασματικές εξισώσεις - Μάθημα 2

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με πιο σύνθετες περιπτώσεις ρητών εξισώσεων. Χρειάζεται μεγάλη προσοσχή στην διαδικασία εύρεσης ΕΚΠ καθώς και στους περιορισμούς.

Επίλυση τύπων

Στο μάθημα αυτό γίνεται η εφαρμογή των δύο προηγούμενων μαθημάτων στην επίλυση τύπων ως προς μια μεταβλητή.

Προβλήματα με κλασματικές εξισώσεις

Στο μάθημα αυτό θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα, τα οποία για να επιλυθούν καταλήγουν σε κλασματικές εξισώσεις.

Είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις?

Επικοινώνησε μαζί μας!

Share This