Εξισώσεις 1ου βαθμού 8 ώρες

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 8 μαθήματα και 2 τεστ. Αναλύονται όλες οι μορφές εξισώσεων 1ου βαθμού (από τις πολύ απλές μέχρι τις σύνθετες) με πολλά λυμένα παραδείγματα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην χρήση εξισώσεων για την επίλυση προβλημάτων. Πριν παρακολουθήσεις αυτό το μάθημα καλό είναι να έχεις ολοκληρώσει τις ενότητες “Αλγεβρικές παραστάσεις| ταυτότητες” και “Παραγοντοποίηση”

Εξισώσεις 1ου βαθμού απλής μορφής Ι

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε τις εξισώσεις των μορφών x+\gra=\grb,\,\,x-\gra=\grb\,\kai\,\gra-x=\grb

 45 min.

Εξισώσεις 1ου βαθμού απλής μορφής ΙI

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε εξισώσεις των μορφών x\cdot\gra=\grb,\,\,\dfrac{x}{\gra}=\grb\,\kai\,\dfrac{\gra}{x}=\grb

 45 min.

Εξισώσεις 1ου βαθμού που συνδυάζουν τις προηγούμενες μορφές

Στο μάθημα αυτό εξετάζουμε εξισώσεις των μορφών \gra\cdot x+\grb=\grg,\,\dfrac{x}{\gra}+\grb=\grg

60 min.

Εξισώσεις 1ου βαθμού με κλάσματα

Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε εξισώσεις με κλάσματα, που ανάγονται σε απλές μορφές μετά από την απαλοιφή των παρονομαστών

60 min.

Εξισώσεις 1ου βαθμού σύνθετης μορφής

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμεμε σύνθετες περιπτώσεις επίλυσης εξισώσεων.

90 min.

Εξισώσεις με παράμετρο

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με εξισώσεις στις οποίες εμφανίζεται παράμετρος.

90 min.

Επίλυση τύπων

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με εξισώσεις που εκτός από των άγνωστό περιέχουν και άλλα γράμματα .

60 min.

Προβλήματα εξισώσεων 1ου βαθμού.

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με εξισώσεις που εκτός από των άγνωστό περιέχουν και άλλα γράμματα .

90 min.

Είσαι έτοιμος να αρχίσεις;

Επικοινώνησε μαζί μας

Share This