Εξισώσεις 2ου βαθμού6  ώρες

Στην ενότητα “Εξισώσεις 2ου βαθμού θα αναπτύξουμε τις βασικές μεθόδους επίλυσης των εξισώσεων 2ου βαθμού καθώς και την επίλυση προβλημάτων. Για να ξεκινήσεις αυτήν της ενότητα, πρέπει να ολοκληρώσεις πρώτα τις ενότητες “Ταυτότητες” και “Παραγοντοποίηση”

Εξισώσεις 2ου βαθμού που λύνονται με παραγοντοποίηση

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε κάποιες ειδικές μορφές εξισώσεων 2ου βαθμού που επιλύονται με παραγοντοποίηση. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου την αντίστοιχη ενότητα του μαθήματος “Παραγοντοποίηση”

Διάρκεια 60 min.

Μέθοδος επίλυσης εξισώσεων 2ου βαθμού με συμπλήρωση τετραγώνου

Εδώ θα αναπτύξουμε μια πιο ισχυρή μέθοδο επίλυσης εξισώσεων 2ου βαθμού, χρησιμοποιώντας την ταυτότητες του τετραγώνου αθροίσματοςή διαφοράς.

Διάρκεια 60 min.

Επίλυση εξισώσεων 2ου βαθμού με τύπο.

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτύξουμε την μέθοδο επίλυσης των εξισώσεων 2ου βαθμού με τη χρήση της διακρίνουσας.

Διάρκεια 60 min.

Προβλήματα που λύνονται με εξισώσεις 2ου βαθμού.

Στο μάθημα αυτό θα αναπτύξουμε την μέθοδο επίλυσης των εξισώσεων 2ου βαθμού με τη χρήση της διακρίνουσας.

Διάρκεια 60 min.

Είσαι έτοιμος να αρχίσεις;

Επικοινώνησε μαζί μας

Share This