Βασικές γνώσεις  6 ώρες

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 3 μαθήματα και 2 τεστ.Στα μαθήματα αυτά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις τετραγωνικές ρίζες, τις ιδιότητες και τις πράξεις μεταξύ τους. Μαζί με τα μαθήματα των πραγματικών αριθμών, αυτή είναι μια επανάληψη από την ύλη της Β’ Γυμνασίου.

Πραγματικοί αριθμοί-Μάθημα 1

Στο μάθημα αυτό θα κάνεις μια βασική επανάληψη στα σύνολα των αριθμών, ιδιαίτερα στο σύνολο των πραγματικών αριθμών και τις πράξεις μεταξύ τους. Ακόμη θα γίνει αναφορά στην έννοια της απόλυτης τιμής πραγματικού αριθμού. 

45min.

Πραγματικοί αριθμοί-Μάθημα 2

Στο 2ο μάθημα των πραγματικών αριθμών, αναλύεται διεξοδικά ο πολλαπλασιασμός, οι δυνάμεις και η διαίρεση.

45 min.

Τετραγωνικές ρίζες

Εδώ γίνεται μια ολοκληρωμένη ανάλυση των τετραγωνικών ριζών, μιας έννοιας που δυσκολεύει τους μαθητές.

90 min.

Έτοιμος να αρχίσεις ;

Επικοινώνησε μαζί μας!
Share This