Αλγεβρικές παραστάσεις-Ταυτότητες  6 ώρες

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 3 μαθήματα. Στα μαθήματα αυτά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις αλγεβρικές παραστάσεις (μονώνυμα και πολυώνυμα) και τελειώνουμε με τις ταυτότητες.

Αλγεβρικές παραστάσεις- Μάθημα 1

Στο κεφάλαιο αυτό αυτό αναπτύσσεται η έννοια της αλγεβρικής παράστασης, της αριθμητικής της τιμής και  του μονωνύμου καθώς και οι πράξεις μονωνύμων.

60 min.

Αλγεβρικές παραστάσεις _ Μάθημα 2

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η έννοια του πολυωνύμου, οι πράξεις μεταξύ πολυωνύμων καθώς μονονύμων και πολυωνύμων.

60 min.

Ταυτότητες

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται, συνοδευόμενα με πολλά λυμένα παραδείγματα, τα αξιοσημείωτα γινόμενα.

90 min.

Έτοιμος να αρχίσεις ;

Επικοινώνησε μαζί μας!
Share This