Προετοιμασία για την Άλγεβρα της Α’ Λυκείου

Τελείωσες το Γυμνάσιο και ετοιμάζεσαι για να φοιτήσεις στην Α’ Λυκείου;
Στη σειρά μαθημάτων “Προετοιμασία για την Άλγεβρα της Α’ Λυκείου” θα αποκτήσεις (και επαναλάβεις) τις βασικές γνώσεις, που χρειάζονται για να παρακολουθήσεις με επιτυχία την τάξη αυτή.

Βασικές γνώσεις

 

Στην ενότητα αυτή θα επαναλάβουμε τις βασικές έννοιες από τα μαθηματικά της Α και Β Γυμνασίου. Περιέχονται 3 μαθήματα, δύο για τους πραγματικούς αριθμούς και 1 για τα ριζικά.

Αλγεβρικές παραστάσεις-ταυτότητες

 

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 3 μαθήματα και 2 τεστ Περιλαμβάνει τις αλγεβρικές παραστάσεις (μονώνυμα και πολυώνυμα) και στη συνέχεια τις ταυτότητες.

Παραγοντοποίηση

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 10 μαθήματα, 1 εργασία και 3 τεστ, από τα οποία το τελευταίο έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. Αναλύονται διεξοδικά όλες οι μορφές παραγοντοποίησης, με πλήθος αναλυτικά λυμένων παραδειγμάτων. Πριν παρακολουθήσεις αυτό το μάθημα καλό είναι να έχεις ολοκληρώσει το μάθημα “Αλγεβρικές παραστάσεις| ταυτότητες”.

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

Στην ενότητα αυτή, αναπτύσσονται, η διαίρεση πολυωνύμων και οι πράξεις ρητών αλγεβρικών κλασμάτων. Αποτελείται από 5 μαθήματα και 2 τεστ και πολλά αναλυτικά λυμένα παραδείγματα. Πριν αυτό το μάθημα καλό είναι να έχεις ολοκληρώσει τα μαθήματα “Ταυτότητες” και “Παραγοντοποίηση”.

Εξισώσεις 1ου βαθμού

Στην ενότητα αυτή, αναπτύσσονται, η διαίρεση πολυωνύμων και οι πράξεις ρητών αλγεβρικών κλασμάτων. Αποτελείται από 5 μαθήματα και 2 τεστ και πολλά αναλυτικά λυμένα παραδείγματα. Πριν αυτό το μάθημα καλό είναι να έχεις ολοκληρώσει τα μαθήματα “Ταυτότητες” και “Παραγοντοποίηση”.

Ανισώσεις 1ου βαθμού

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 6 μαθήματα και 2 τεστ. Στα μαθήματα αυτά αναφερόμαστε στις βασικές ιδιότητες της ανισότητας, την επίλυση ανισώσεων, από απλές έως και σύνθετες μορφές. Εισάγουμε τον μαθητή στις ανισώσεις με παράμετρο (για να μπορέσει να “εγκλιματιστεί” στις απαιτήσεις της Α’ Λυκείου). Στην ενότητα αυτή -όπως και στις άλλες- δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην χρήση των ανισώσεων για την επίλυση προβλημάτων.

Εξισώσεις 2ου βαθμού

Στην ενότητα αυτή θα αναπτυχθούν οι κύριες μέθοδοι για την επίλυση των εξισώσεων β’ βαθμού. Θα γίνει μια απλή εισαγωγή στις εξισώσεις με παράμετρο σε σχέση με το είδος των ριζών τους. θα εφαρμοστούν οι εξισώσεις β βαθμού στην επίλυση προβλημάτων. Η ενότητα αποτελείται από 4 μαθήματα και 1 τεστ.

 

Κλασματικές εξισώσεις

 

Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τις κλασματικές εξισώσεις (ρητές εξισώσεις), που είναι μια συνέχεια της ενότητα των ρητών παραστάσεων. Συνδυάζουν πολλές από τις προηγούμενες γνώσεις, επομένως θεωρούμε ως προαπαιτούμενες ενότητες τις παραγοντοποίηση, ΕΚΠ και ρητές παραστάσεις. Η ενότητα αποτελείται από 4 μαθήματα και ένα τεστ. Ασκήσεις για λύση θα βρείτε στην σελίδα της ενότητας μαζί με τις ασκήσεις των υπόλοιπων ενοτήτων.

Έτοιμος να αρχίσεις;

Share This