Προετοιμασία για την Α’ Λυκείου22 ώρες

Στη σειρά μαθημάτων “Προετοιμασία για την Α’ Λυκείου” θα αποκτήσεις (και επαναλάβεις) τις βασικές γνώσεις, που χρειάζονται για να παρακολουθήσεις με επιτυχία την Α’ Λυκείου.

E

Αλγεβρικές παραστάσεις - ταυτότητες

Η σειρά αυτή αποτελείται από 6 μαθήματα και 5 τεστ.Στα μαθήματα αυτά δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις τετραγωνικές ρίζες, τις ιδιότητες και τις πράξεις μεταξύ τους. μαζί με τα μαθήματα των πραγματικών αριθμών, αυτή είναι μια επανάληψη από την ύλη της Β’ Γυμνασίου. Συνεχίζουμε με τις αλγεβρικές παραστάσεις (μονώνυμα και πολυώνυμα) και τελειώνουμε με τις ταυτότητες.

E

Παραγοντοποίηση

Η ενότητα αυτή αποτελείται από 10 μαθήματα, 1 εργασία και 3 τεστ, από τα οποία το τελευταίο έχει επαναληπτικό χαρακτήρα. Αναλύονται διεξοδικά όλες οι μορφές παραγοντοποίησης, με πλήθος αναλυτικά λυμένων παραδειγμάτων. Πριν παρακολουθήσεις αυτό το μάθημα καλό είναι να έχεις ολοκληρώσει το μάθημα “Αλγεβρικές παραστάσεις| ταυτότητες”.

E

Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

Στην ενότητα αυτή, αναπτύσσονται, η διαίρεση πολυωνύμων και οι πράξεις ρητών αλγεβρικών κλασμάτων. Αποτελείται από 5 μαθήματα και 2 τεστ και πολλά αναλυτικά λυμένα παραδείγματα. Πριν αυτό το μάθημα καλό είναι να έχεις ολοκληρώσει τα μαθήματα “Ταυτότητες” και “Παραγοντοποίηση”.

Εξισώσεις

Η ενότητα “Εξισώσεις” αναρτήθηκε και είναι διαθέσιμη.

Ανισώσεις

Η ενότητα αυτή είναι υπο διαμόρφωση. Πληροφορίες σχετικές θα βρεις στα “Προσεχή μαθήματα

Έτοιμος να αρχίσεις;

Επικοινώνησε μαζί μας!

Share This
Skip to toolbar