Κείμενα Φυσικής και Χημείας με το XeLaTeX

Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε με συνοπτικό τρόπο τα πακέτα physics για τη Φυσική και  mhchem για τη Χημεία. Τα πακέτα αυτά περιλαμβάνουν κάποιες εξειδικευμένες μακροεντολές, για τη Φυσική και τη Χημεία αντίστοιχα. Το άρθρο θα το βρείτε εδώ

Share This