Η τάξη μου

Στην σελίδα αυτή θα βρίσκεις όσες σειρές μαθημάτων έχουν ολοκληρωθεί.
Επιπλέον θα παρακολουθείς την εξέλιξη όσων μαθημάτων είναι σε διαδικασία διαμόρφωσης.

Προετοιμασία για την Άλγεβρα της Α' Λυκείου

Σε αυτή την σειρά μαθημάτων, θα κάνεις μια πλήρη επανάληψη σε όσα έμαθες στο Γυμνάσιο. Έτσι θα καλύψεις τα κενά σου καθώς και θα εμβαθύνεις σε κάποιες έννοιες σημαντικές για τις λυκειακές τάξεις. Τα μαθήματα ανανεώνονται συνεχώς, ώστε να καλύψουν όλες τις πτυχές τις θεωρίας αλλά και τις εφαρμογές της.

Share This