Μικροσελίδες και τυπογραφικά πλαίσια παραγράφου.

από | 8 Νοέ, 2020

Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με τις μικροσελίδες (minipages) και τα τυπογραφικά πλαίσια παραγράφου (parbox). Θα παρουσιάσουμε τις ομοιότητες, τις διαφορές τα πλεονεκτήματα χρησιμοποίησής τους. Επιπλέον θα μελετήσουμε, παρουσιάζοντας απλά παραδείγματα, τις επιλογές και τις παραμέτρους που καθορίζουν τη συμπεριφορά τους. Εμβόλιμα θα αναφερθούμε στα κινητά πλαίσια (floats) και πώς αυτά συμπεριφέρονται σε σχέση με τις μικροσελίδες. Το άρθρο θα το κατεβάσετε εδώ.

Share This