ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ξεκινώντας ένα τέτοιο πρόγραμμα εξ αποστάσεως είναι φανερό ότι έχετε κατανοήσει την ανάγκη της διαρκούς επιμόρφωσής σας και κατά συνέπεια της συνεχούς επαγγελματικής σας ανέλιξης. Το πρόγραμμα αυτό εμπνέεται από την άποψη ότι η αποτελεσματική επαγγελματική ανέλιξη απαιτεί την συνεργασία δύο παραγόντων. Από τη μια μεριά έχουμε τις μεθόδους και την πρακτική που αναπτύσσεται από τα ίδια τα άτομα στηριγμένα στο υλικό του προγράμματος, και από την άλλη μεριά την εμπειρία που αποκομίζεται από ένα πρόγραμμα, όπως αυτό.

Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί να καλύψει –όσον είναι δυνατό- τις ανάγκες επαγγελματικής εξέλιξης των σπουδαστών, σε θέματα που αφορούν εκπαιδευτικούς οργανισμούς και πιο συγκεκριμένα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής (Κ.Π.Α), Παιδικούς Σταθμούς (Π.Σ), Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (Β.Σ) είτε αυτοί είναι κρατικοί, είτε δημοτικοί, είτε εκκλησιαστικοί ή άλλων κοινωφελών ιδρυμάτων, είτε βέβαια ιδιωτικοί. Υπάρχουν πλευρές του μάνατζμεντ, που αφορούν όχι μόνο ιδιοκτήτες ή διευθυντές Κ.Π.Α αλλά και εργαζόμενους παιδαγωγούς.

Το μάνατζμεντ είναι η επιστήμη του να
α) θέτεις στόχους
β) κατανέμεις τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους ώστε να επιτύχεις αυτούς τους στόχους
γ) να πραγματοποιείς τις σχετικές δράσεις και εργασίες που απαιτούνται για τους στόχους.
δ) να εποπτεύεις τα αποτελέσματα των εργασιών ή των δράσεων, ώστε να ανταποκρίνονται σε ορισμένα θεσπισμένα κριτήρια ( standards ), και
ε) να κάνεις τις αναγκαίες διευθετήσεις ή βελτιώσεις για να είσαι βέβαιος/η ότι η απόδοση φτάνει ή υπερβαίνει τους στόχους.

Ο όρος Κέντρο Προσχολικής Αγωγής (Κ.Π.Α) αναφέρεται στα κέντρα που προσφέρουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας στο παιδί, έξω από το σπίτι. Οι υπηρεσίες αυτές δίνονται σε ομάδες παιδιών, συμπληρώνοντας την αγωγή , που παίρνει το παιδί από τους γονείς του. Τα Κ.Π.Α προσφέρουν προγράμματα τα οποία είναι ολοήμερα ή ολιγόωρα, δημόσια, ιδιωτικά ή δημοτικά. Σημαντική διάσταση στον ορισμό του Κ.Π.Α έχει η σύνδεση της εκπαίδευσης με την φροντίδα. Η έρευνα και η εμπειρία στο πεδίο της προσχολικής ηλικίας έχει δείξει ότι, για τα μικρά παιδιά, είναι ακατάλληλη η σκέψη της φροντίδας χωρίς την συμπερίληψη της εκπαίδευσης και αντίστροφα.

Μάνατζερ είναι αυτός που
1. Γνωρίζει τι θέλει να συμβεί και δημιουργεί όλες τις συνθήκες, ώστε να συμβεί.
2. Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των πόρων και την εξασφάλιση ότι θα χρησιμοποιηθούν σωστά.
3. Προωθεί την αποτελεσματικότητα στις εκτελούμενες εργασίες, και αναζητά τη συνεχή βελτίωση.
4. Είναι υπεύθυνος για την απόδοση του οργανισμού, του οποίου ηγείται.
5. Δημιουργεί το απαραίτητο κλίμα ώστε να ενεργοποιήσει τους ανθρώπους και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.

Ένα Κ.Π.Α προσδοκά από τον μάνατζερ τρία πράγματα:
Την ουσιαστική συμμετοχή όλων των πόρων για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων του.
Να είναι παράγοντας αποτελεσματικών αλλαγών
Να συντηρεί και βελτιώνει τους πόρους.
Οι παραπάνω ορισμοί, που δώσαμε, καθορίζουν και το πλαίσιο –θεωρητικό και εμπειρικό- πάνω στο οποίο θα στηριχτεί το πρόγραμμά μας.

Share This