Γραφικά συναρτήσεων

Στο άρθρο αυτό μπορείτε να βρείτε διάφορα διαγράμματα συναρτήσεων, με τους αντίστοιχους κώδικες σε TikZ. Θα εμπλουτίζεται τις επόμενες μέρες με καινούργια διαγράμματα. Προτιμήσαμε να αναπτύξουμε με “φλύαρο” τρόπο τους κώδικες, αποφεύγοντας μακροεντολές ή ορισμούς νέων περιβαλλόντων, για όσους χρήστες θέλουν να αυτοσχεδιάσουν. Οι κώδικες μπορεί να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα για διδακτικούς σκοπούς ή για να ενσωματωθούν σε σημειώσεις. Το αρχείο θα το κατεβάσετε εδώ.

Share This