Η εκπαίδευση στη μεταβιομηχανική εποχή

από | 27 Δεκ,2017 | 0 Σχόλια

Αναμφισβήτητα η χρήση της πληροφορικής στη σχολική τάξη είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της μάθησης. Στην εποχή μας οι ρόλοι του δάσκαλου και του μαθητή έχουν μεταβληθεί ριζικά. Στο σχολείο της βιομηχανικής εποχής, η διδασκαλία ήταν δασκαλοκεντρική, με την έννοια ότι ο δάσκαλος ήταν ο φορέας της γνώσης και της πληροφορίας. Σήμερα στη μεταβιομηχανική εποχή, την εποχή της πληροφορικής, ο δάσκαλος έχει ένα διαφορετικό ρόλο. Αποτελεί τον καταλύτη στη διαδικασία της «ανακάλυψης» της γνώσης από τα ίδια τα παιδιά. Η επίλυση του προβλήματος είναι βασικό στοιχείο στη διαδικασία της μάθησης και είναι είδος σε ανεπάρκεια, στη σχολική μας τάξη. Τα απαρχαιωμένα αναλυτικά προγράμματα, χωρίς ξεκάθαρους στόχους, το μοναδικό βιβλίο συμπληρώνουν μια εικόνα εκπαιδευτικής ένδειας.

https://www.helidoni.info/Post%20industrial%20education.pdf

Share This