Δημιουργία αντιμεταθετικών διαγραμμάτων με το tikz-cd

Πολλές φορές παρουσιάζεται η ανάγκη δημιουργίας αντιμεταθετικών διαγραμμάτων για την προβολή σχέσεων ανάμεσα σε σύνολα, κατηγορίες ή άλλες οντότητες. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το πακέτο tikz-cd που, όπως είναι φανερό, στηρίζεται στο γνωστό TikZ. Μια αναλυτική παρουσίαση θα τη βρείτε εδώ.

Share This