Η τοποθεσία μας έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον μαθητή, είτε φοιτά στο Γυμνάσιο είτε στο Λύκειο, κυρίως με δύο μεθόδους. Τα μαθήματα ενημερώνονται συνεχώς με νέο υλικό. Ακόμη γίνεται μια διαρκής ανανέωση των υπαρχόντων μαθημάτων, ώστε να βελτιώνεται η μορφή τους και το διαθέσιμο υλικό.

Στο χώρο μαθημάτων (ΑΙΘΟΥΣΑ Α), θα βρίσκεις κύκλους  για μαθητές Γυμνασίου και A’, B’ Λυκείου. Στο χώρο μαθημάτων, στην ΑΙΘΟΥΣΑ Β, θα βρίσκεις μαθήματα για την Γ’ Λυκείου. Τα μαθήματα είναι διαρθρωμένα, ώστε να καλύπτουν όλες τις πτυχές της θεωρίας και να απαντούν με αναλυτικό τρόπο στα σημαντικά σημεία της. Με τα λυμένα παραδείγματα ο μαθητής εισάγεται στο πνεύμα  της εφαρμογής των όσων κατανόησε από την θεωρία. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ασκήσεις για λύση και τεστ για την αξιολόγηση του μαθητή. Ο μαθητής μπορεί μετά τη λύση των ασκήσεων, να αποστέλλει σε αρχείο εικόνας (φωτογραφία με κινητό ή tablet)  τις λύσεις του για διόρθωση και με τον ίδιο τρόπο οι ασκήσεις θα επιστρέφονται διορθωμένες. Στις περισσότερες ερωτήσεις των τεστ υπάρχει αιτιολόγηση, με στόχο την μεγαλύτερη εμβάθυνση.

Τέλος ο μαθητής μπορεί να έχει προσωπική βοήθεια μέσα στην εικονική τάξη (virtual classroom). Η ΑΙΘΟΥΣΑ Γ θα λειτουργεί όλη την εβδομάδα σε ώρα που θα ρυθμίζεται μετά από συννενόηση. Στην ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ο μαθητής παίρνει, ζωντανά σε πραγματικό χρόνο, βοήθεια  με την χρήση διαδραστικού πίνακα. Τα μαθήματα είναι ελεύθερα, αρκεί να εγγραφείς. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον χώρο, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα και να ακυρώσουμε τα μειονεκτήματα και των δύο μεθόδων. Κατ’αρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο τρόπος αυτός διδακτικής προσέγγισης δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη σχολική ή φροντιστηριακή τάξη. Τι ρόλο έρχεται να εξυπηρετήσει; Απευθύνεται στον μαθητή που χρειάζεται προσωπική βοήθεια στον χώρο του.

Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε την ΑΙΘΟΥΣΑ Γ, παρέχοντάς του τη δυνατότητα, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, σε προγραμματισμένη εικονική τάξη, να έχει ΖΩΝΤΑΝΑ επικοινωνία με τον καθηγητή του, ώστε να λύσει τις απορίες του, όταν αυτές δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της μελέτης του, στον χώρο του. Φυσικά έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να ζητήσει από τον καθηγητή του σχετικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Επιπλέον, πέρα από τα τεστ που θα αξιολογούν τη μαθησιακή του πορεία, θα μπορεί να υποβάλλει τις ασκήσεις του με τις λύσεις, για διόρθωση. Τελικά, με την πολύπλευρη κάλυψη του μαθητή καλύπτουμε την ανάγκη του να λύσει τις απορίες του και να έχει τη βοήθεια τη στιγμή που τη χρειάζεται, με το κατάλληλο υλικό προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες και την άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή του. Τι εργαλεία χρειάζεται; Έναν υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Share This