Σχόλιο στον ορισμό συνέχειας

Σχόλιο στον ορισμό συνέχειας

Συνέχεια σε σημείο. Τι πληροφορίες μας παρέχει η συνέχεια μιας συνάρτησης σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της.