Συντάκτης: Τάσσος Δήμου

Σχόλιο στον ορισμό συνέχειας

Η συνέχεια μιας συνάρτησης ορίζεται σ’ ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Όταν γράφουμε τον ορισμό της συνέχειας σε σημείο χο με τη συμβολική του μορφή , στη πραγματικότητα δίνουμε τις εξής πληροφορίες: Η συνάρτηση έχει στο πεπερασμένο όριο. Η συνάρτηση έχει στο τιμή, δηλαδή ότι το ανήκει στο πεδίο ορισμού της . Την ανάλυση του θέματος αυτού θα την βρεις εδώ Υπάρχει λοιπόν ένα σημείο, που αξίζει να προσέξουμε! Η συνέχεια...

Read More

Διανύσματα

Το μάθημα των ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ χωρίζεται σε 3 ενότητες.  Στις βασικές...

Αλγεβρικές παραστάσεις|Παραγοντοποίηση

Καλωσορίζουμε  τους νέους μαθητές μας στο μάθημα "Αλγεβρικές παραστάσεις-Παραγοντοποίηση. Ποιος...