Πως δημιουργούμε ένα πίνακα μεταβολών με XeLaTeX

Πως δημιουργούμε ένα πίνακα μεταβολών με XeLaTeX

Το Tkz-Tab είναι ένα πλήρες πακέτο, στηριγμένο στα Tikz και pgf, που μας επιτρέπει να δημιουργούμε πλήρεις και ασθητικά ωραίους πίνακες μεταβολών συναρτήσεων. Μια αναλυτική παρουσίασή του θα την βρείτε...