Κείμενα Φυσικής και Χημείας με το XeLaTeX

Προς XeLaTeX-λομένους

Πώς πρέπει να οργανώσεις τα αρχεία σου, όταν δημιουργείς ένα άρθρο ή ένα βιβλίο; Τι πρέπει να προσέξεις. Ποια πακέτα σου είναι πιο απαραίτητα;

Το πακέτο tcolorbox

Το πακέτο tcolorbox

Δημιουργία καλαίσθητων κουτιών-πλαισίων με το πακέτο tcolorbox