Το πακέτο tkz-euclide (XeLaTeX) του Alain Matthes

Παρουσιάζουμε το δεύτερο μέρος του πακέτου γεωμετρίας tkz-euclide του Allain Matthes. Στο άρθρο περιλαμβάνεται και ευρετήριο όρων που αφορά και το πρώτο μέρος.