Άσκηση 12

από | 18Οκτ,2017 | 0 Σχόλια

Έστω η συνεχής συνάρτηση \bf\large f στο \bf\large(\gra,\,\grb). Να αποδείξετε ότι:

  • \bf\large\dst{x\to {\gra}^+}f(x)=\dst{x\to {\grb}^-}f(x)=+\infty, τότε η \bf\large f έχει ελάχιστο στο \bf\large(\gra,\,\grb).
  • \bf\large\dst{x\to {\gra}^+}f(x)=\dst{x\to {\grb}^-}f(x)=-\infty, τότε η \bf\large f έχει μέγιστο στο \bf\large(\gra,\,\grb).

Για τη λύση εδώ.