Χώρος μαθημάτων

Η τοποθεσία μας έχει ως σκοπό να βοηθήσει τον μαθητή, είτε φοιτά στο Γυμνάσιο είτε στο Λύκειο, κυρίως με δύο μεθόδους. Τα μαθήματα ενημερώνονται συνεχώς με νέο υλικό. Ακόμη γίνεται μια διαρκής ανανέωση των υπαρχόντων μαθημάτων, ώστε να βελτιώνεται η μορφή τους και το διαθέσιμο υλικό.

Tη μέθοδο της λεγόμενης ασύγχρονης εκπαίδευσης

Η ασύγχρονη εκπαίδευση δεν απαιτεί ταυτόχρονη παρουσία μαθητή και καθηγητή. Υπάρχει αναρτημένο υλικό και ο μαθητής, οποτεδήποτε θελήσει, έχει άνετη πρόσβαση, χωρίς φυσικά να χάνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον καθηγητή σε όχι πραγματικό χρόνο. Η μέθοδος αυτή έχει κάποια πλεονεκτήματα και μερικά μειονεκτήματα. Στα πλεονεκτήματα θα αναφέρουμε την άρση γεωγραφικών εμποδίων, την εξοικονόμηση χρόνου και την ανά πάσα στιγμή δυνατότητα του μαθητή να ανατρέχει στο εκπαιδευτικό υλικό. Στα μειονεκτήματα θα αναφέρουμε τη σχετική απομόνωση του μαθητή και την απουσία ζωντανής επικοινωνίας.

Tη μέθοδο της λεγόμενης σύγχρονης εκπαίδευσης

Η μέθοδος αυτή λειτουργεί ως μια προέκταση της παραδοσιακής διδασκαλίας, γιατί επιτρέπει τη ζωντανή συμμετοχή και αλληλεπίδραση καθηγητή- μαθητή καθώς και των μαθητών μεταξύ τους, στις οργανωμένες εικονικές τάξεις. Χρησιμοποιούνται τεχνολογίες virtual classrooms (εικονικής τάξης), οι οποίες επιτρέπουν στον μαθητή να συμμετέχει σε πραγματικό χρόνο, όπου και αν βρίσκεται, σε μια τάξη οργανωμένη από τον καθηγητή, μαζί με άλλους μαθητές και να παρακολουθεί το μάθημα. Φυσικά και αυτή η μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στα πλεονεκτήματα θα συμπεριλάβουμε το ότι ο μαθητής από τον χώρο του μπορεί, σε πραγματικό χρόνο, να συνεργάζεται με τον καθηγητή και με άλλους συμμαθητές. Μπορεί να λάβει άμεσα το κατάλληλο υλικό για την ενίσχυσή του, να διατυπώσει τις απορίες του και να πάρει άμεσα απαντήσεις.

Στο χώρο μαθημάτων (ΑΙΘΟΥΣΑ Α), θα βρίσκεις κύκλους  για μαθητές Γυμνασίου και A’, B’ Λυκείου. Στο χώρο μαθημάτων, στην ΑΙΘΟΥΣΑ Β, θα βρίσκεις μαθήματα για την Γ’ Λυκείου. Τα μαθήματα είναι διαρθρωμένα, ώστε να καλύπτουν όλες τις πτυχές της θεωρίας και να απαντούν με αναλυτικό τρόπο στα σημαντικά σημεία της. Με τα λυμένα παραδείγματα ο μαθητής εισάγεται στο πνεύμα  της εφαρμογής των όσων κατανόησε από την θεωρία.. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν ασκήσεις για λύση και τεστ για την αξιολόγηση του μαθητή. Ο μαθητής μπορεί μετά τη λύση των ασκήσεων, να αποστέλλει σε αρχείο εικόνας (φωτογραφία με κινητό ή tablet)  τις λύσεις του για διόρθωση και με τον ίδιο τρόπο οι ασκήσεις θα επιστρέφονται διορθωμένες. Στις περισσότερες ερωτήσεις των τεστ υπάρχει αιτιολόγηση, με στόχο την μεγαλύτερη εμβάθυνση. Τέλος ο μαθητής μπορεί να έχει προσωπική βοήθεια μέσα στην εικονική τάξη (virtual classroom) στη σχετική καρτέλα ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. Η ΑΙΘΟΥΣΑ Γ θα λειτουργεί όλη την εβδομάδα σε ώρα που θα ρυθμίζεται μετά από συννενόηση. Στην ΑΙΘΟΥΣΑ Γ ο μαθητής παίρνει, ζωντανά σε πραγματικό χρόνο, βοήθεια  με την χρήση διαδραστικού πίνακα. Τα μαθήματα είναι ελεύθερα, αρκεί να εγγραφείς.

Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτόν τον χώρο, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα και να ακυρώσουμε τα μειονεκτήματα και των δύο μεθόδων. Κατ’αρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο τρόπος αυτός διδακτικής προσέγγισης δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη σχολική ή φροντιστηριακή τάξη. Τι ρόλο έρχεται να εξυπηρετήσει;
Απευθύνεται στον μαθητή που χρειάζεται προσωπική βοήθεια στον χώρο του. Για τον λόγο αυτό δημιουργήσαμε την ΑΙΘΟΥΣΑ Γ, παρέχοντάς του τη δυνατότητα, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ, σε προγραμματισμένη εικονική τάξη, να έχει ΖΩΝΤΑΝΑ επικοινωνία με τον καθηγητή του, ώστε να λύσει τις απορίες του, όταν αυτές δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της μελέτης του, στον χώρο του. Φυσικά έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί να ζητήσει από τον καθηγητή του σχετικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες του. Επιπλέον, πέρα από τα τεστ που θα αξιολογούν τη μαθησιακή του πορεία, θα μπορεί να υποβάλλει τις ασκήσεις του με τις λύσεις, για διόρθωση.
Τελικά, με την πολύπλευρη κάλυψη του μαθητή καλύπτουμε την ανάγκη του να λύσει τις απορίες του και να έχει τη βοήθεια τη στιγμή που τη χρειάζεται, με το κατάλληλο υλικό προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες και την άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή του.
Τι εργαλεία χρειάζεται; Έναν υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Διανύσματα

Το μάθημα των ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΩΝ χωρίζεται σε 3 ενότητες.  Στις βασικές...

Αλγεβρικές παραστάσεις|Παραγοντοποίηση

Καλωσορίζουμε  τους νέους μαθητές μας στο μάθημα "Αλγεβρικές παραστάσεις-Παραγοντοποίηση. Ποιος...