Άσκηση 1

Μονοτονία | Σύνολο τιμών

Άσκηση 2

Σύνθεση| Γραφική παράσταση

Άσκηση 3

Μονοτονία | Πρόσημο συνάρτησης | Ανισότητα

Άσκηση 4

“1-1” | Εξισώσεις

Άσκηση 5

Συνάρτηση διέρχεται από γνωστά σημεία | Ακρότατα | Ανισότητα

Άσκηση 6

Γραφική παράσταση | Κοινό σημείο

Άσκηση 7

“1-1” | Σύνθεση |Εξίσωση

Άσκηση 8

“1-1” | Εξίσωση | Όριο στο $\infty$

Άσκηση 9

Μονοτονία | Σύνολο τιμών | Bolzano | Εξίσωση

Άσκηση 10

εσωτερικό γινόμενο

Άσκηση 11

Τετράγωνο|εσωτερικό γινόμενο

Άσκηση 12

Όριο στο άπειρο και ελάχιστο ή μέγιστο.

Άσκηση 13

Ολοκλήρωμα με “ωραίο” άτοπο.

Άσκηση 14

Συνέχεια|Μονοτονία|Σύνολο τιμών|Bolzano

Άσκηση 15

Ολοκλήρωμα| Θεώρημα μεγίστης και Ελαχίστης τιμής

Άσκηση 16

Εξίσωση | Εφαπτομένη

Άσκηση 17

Όριο | Ασύμπτωτη | Ολοκλήρωμα

Γνησίως αύξουσα

Γνησίως αύξουσα- Ο ορισμός ως ισοδυναμία.

Γνησίως φθίνουσα

Γνησίως φθίνουσα- Ο ορισμός ως ισοδυναμία

Όριο|Διάταξη

Διάταξη και όριο συναρτήσεων στο $\pm\infty$

Όριο | Διάταξη

Διάταξη και όριο συναρτήσεων στο $-\infty$

Εφαρμογή | ανισότητα

Βασική ανισότητα-εφαρμογή.

Ολοκλήρωμα|Διάταξη

Η διάταξη στο ορισμένο ολοκλήρωμα

Θεωρήματα σε ένωση διαστημάτων

Οι συνέπειες του Θ.Μ.Τ εφαρμόζονται σε διάστημα και όχι σε ένωση διαστημάτων.

Μονοτονία και πρόσημο συνάρτησης

Η μονοτονία “δείχνει” το πρόσημο.

Σχόλιο στον ορισμό συνέχειας

Συνέχεια σε σημείο. Τι πληροφορίες μας παρέχει η συνέχεια μιας συνάρτησης σε ένα σημείο του πεδίου ορισμού της.

Share This