Το 2018 σαν αριθμός.

Μιας και είμαστε στην αρχή του 2018, ας αναφέρουμε μερικά στοιχεία σχετικά με το 2018.
Ο αριθμός αυτός δεν έχει το ενδιαφέρον ίσως του 2017 (που είνει πρώτος αριθμός), αλλά έχει μερικά “συμπαθητικά” χαρακτηριστικά.
Το 2018 είναι ένας ζυγός αριθμός (είναι πολλαπλάσιο του 2) και σύνθετος.
Έίναι χαρακτηριστικό το ότι είναι γινόμενο δύο πρώτων αριθμών:
2018=2 \cdot 1009.!
Εξαιτίας αυτού, το 2018 έχει μόνο 4 διαιρέτες: 1,\,\, 2,\,\, 1009,\,\, 2018.!
Το άθροισμα των διαιρετών του 2018 είναι 1+2+1009=1012<2018!, επομένως το 2018 είναι ελλειπής (deficient) αριθμός.

Ελλιπής αριθμός είναι αυτός που το άθροισμα των διαιρετών του είναι μικρότερο από τον αριθμό.

Από τους διαιρέτες του 2018, ο 1009 είναι ο μικρότερος τετραψήφιος πρώτος αριθμός.
Αν γράψουμε με αντίστροφο τρόπο το 2018, παίρνουμε τον αριθμό 8102.
Ο 8102 είναι πάλι γινόμενο δύο πρώτων αριθμών 8102=2\cdot 4051!

Τέλος στο δυαδικό σύστημα ο αριθμός 2018 γράφεται: 11111100010