Σχόλιο στον ορισμό συνέχειας

από | 19Οκτ,2017 | Theory | 0 Σχόλια

Η συνέχεια μιας συνάρτησης f ορίζεται σ’ ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Όταν γράφουμε τον ορισμό της συνέχειας σε σημείο χο με τη συμβολική του μορφή \dst{x\to x_o}f(x)=f(x_o) , στη πραγματικότητα δίνουμε τις εξής πληροφορίες:

  1. Η συνάρτηση f έχει στο x_o πεπερασμένο όριο.
  2. Η συνάρτηση f έχει στο x_o τιμή, δηλαδή ότι το x_o ανήκει στο πεδίο ορισμού της f.

Την ανάλυση του θέματος αυτού θα την βρεις εδώ
Υπάρχει λοιπόν ένα σημείο, που αξίζει να προσέξουμε!
Η συνέχεια εδώ