Πως βαθμολογούνται οι απαντήσεις στα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.