Μηχανογραφικό 2018

Για το μηχανογραφικό του 2018, οι αλλαγές που έγιναν και τι πρέπει να γνωρίζετε για τις σχολές και τα τμήματα, εδώ