Άσκηση 1

Μονοτονία | Σύνολο τιμών

Άσκηση 2

Σύνθεση| Γραφική παράσταση

Άσκηση 3

Μονοτονία | Πρόσημο συνάρτησης | Ανισότητα

Άσκηση 4

«1-1» | Εξισώσεις

Άσκηση 5

Συνάρτηση διέρχεται από γνωστά σημεία | Ακρότατα | Ανισότητα

Άσκηση 6

Γραφική παράσταση | Κοινό σημείο

Άσκηση 7

«1-1» | Σύνθεση |Εξίσωση

Άσκηση 8

«1-1» | Εξίσωση | Όριο στο \infty

Άσκηση 9

Μονοτονία | Σύνολο τιμών | Bolzano | Εξίσωση

Άσκηση 10

εσωτερικό γινόμενο

Άσκηση 11

Τετράγωνο|εσωτερικό γινόμενο

Άσκηση 12

Όριο στο άπειρο και ελάχιστο ή μέγιστο.

Άσκηση 13

Ολοκλήρωμα με «ωραίο» άτοπο.

Άσκηση 14

Συνέχεια|Μονοτονία|Σύνολο τιμών|Bolzano

Γνησίως αύξουσα

Γνησίως αύξουσα- Ο ορισμός ως ισοδυναμία.

Γνησίως φθίνουσα

Γνησίως φθίνουσα- Ο ορισμός ως ισοδυναμία

Όριο|Διάταξη

Διάταξη και όριο συναρτήσεων στο \pm\infty

Όριο|Διάταξη

Διάταξη και όριο συναρτήσεων στο -\infty

Εφαρμογή|ανισότητα

Βασική ανισότητα-εφαρμογή.

Ολοκλήρωμα|Διάταξη

Η διάταξη στο ορισμένο ολοκλήρωμα

Θεωρήματα σε διάστημα

Οι συνέπειες του Θ.Μ.Τ εφαρμόζονται σε διάστημα και όχι σε ένωση διαστημάτων.

Μονοτονία και πρόσημο συνάρτησης

Η μονοτονία «δείχνει» το πρόσημο.

Σχόλιο στον ορισμό συνέχειας

Η συνέχεια μιας συνάρτησης $f$ ορίζεται σ’ ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Όταν γράφουμε τον ορισμό της συνέχειας σε σημείο χο με τη συμβολική του μορφή $\dst{x\to x_o}f(x)=f(x_o)$ , στη πραγματικότητα δίνουμε τις εξής πληροφορίες: Η συνάρτηση $f$ έχει...

Οι ασκήσεις που αναρτώνται, κάποιες είναι δικής μας κατασκευής, κάποιες διασκευές και κάποιες δάνεια από κυκλοφορούντα βιβλία. Σε κάθε περίπτωση θα αναφέρουμε την πηγή τους. Μερικές φορές η προέλευση, διαφόρων θεμάτων από το αρχείο μας, με το πέρασμα του χρόνου «αγνοείται». Σε αυτές τις περιπτώσεις θα αναφέρεται ότι η πηγή είναι άγνωστη.