Εργασία που παρουσιάστηκε από τους Τάσσο Δήμου και Στέλιο Βερνίκο, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμετρίας εδώ!