Εργασία που παρουσιάστηκε από τους Τάσσο Δήμου, Στέλιο Βερνίκο και Μαρία Χιονίδου, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμετρίας εδώ!

Share This