Άσκηση 13

από | 19Οκτ,2017 | 0 Σχόλια

Έστω f μία συνεχής συνάρτηση στο [0,\,\pi] και μη σταθερή. Αν ισχύει

    \[\bigintss_0^{\pi}f(x)\h x\mathrm{d}x=0\,\,\kai\,\,\bigintss_0^{\pi}f(x)\s x\mathrm{d}x=0,\]

τότε να δείξετε ότι η εξίσωση f(x)=0, έχει τουλάχιστον δύο ρίζες στο (0,\pi).
Για την πλήρη λύση της άσκησης
εδώ