Άσκηση 11

από | 7Οκτ,2017 | 0 Σχόλια

Δίνεται τετράγωνο ΑΒΓΔ. Έστω Μ το μέσο της πλευράς ΑΒ με (ΑΒ)=α. Να δείξετε ότι:

1) \ova{BM}\cdot\ova{B\grD}=\left(\dfrac{\gra^2}{2}\sqrt{10}\right)\cdot \s \theta

2)\ova{BM}\cdot\ova{B\grD}=\dfrac{3}{2}\gra^2