Άσκηση 10

από | 7Οκτ,2017 | 0 Σχόλια

Δίνονται δύο ημιευθείες (δ) και (δ’) με κοινή αρχή το Ο, κάθετες μεταξύ τους. Δίνονται ακόμη δύο σημεία A και B πάνω στην (δ), διαφορετικά μεταξύ τους και από το Ο. Το σημείο Α ανήκει στο ευθ. τμήμα OB. Έστω ακόμη δύο σημεία \grG\,\kai\,\grD στην ημιευθεία (δ’), τέτοια, ώστε O\grG=OA\,\kai\,O\grD=OB. Αν M είναι το μέσο του A\grD να δείξετε ότι τα B\grG\,\kai\,OM είναι κάθετα.